Over Wijngaarden Veilig Goed

Wijngaarden Veilig Goed is gevestigd in Sliedrecht en gespecialiseerd in beschermde bedrijfskleding. Ons familiebedrijf is al decennialang een bekende naam voor baggerbedrijven. In de Alblasserwaard, waar veel bekende baggeraars vandaan komen, hebben we een belangrijke functie gekregen. De klanten zijn gebleven én gegroeid, maar onze focus is verbreed: nu zijn we ook actief in de offshore, metaalindustrie, petrochemie, bouw, installatie en logistiek. 

Onze maatschappij en economie zijn afhankelijk van harde werkers. Tijdens hun werk staan ze bloot aan tal van risico’s. Wij willen deze harde werkers voorzien van de juiste kennis en middelen om zichzelf goed te beschermen.

Missie

Wij realiseren ons dat deze mensen een onmisbare rol spelen in onze samenleving. En juist deze mensen verdienen veiligheid en comfort op het moment dat ze meebouwen aan ons land. Zodat ze elke dag weer veilig en gezond thuiskomen.

Ondanks alle aandacht voor veiligheid, gebeuren er jaarlijks nog veel ongevallen op de werkvloer. Een groot deel speelt zich af in de bouw, industrie en offshore. De oorzaak ligt regelmatig in het niet of verkeerd gebruiken van PBM en beschermende kleding. De gebruiker is zich vaak niet bewust van de risico’s en onbekend met de wet- en regelgeving. Hierdoor ontstaat een kloof tussen de verplichting en de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Visie
Als Wijngaarden VeiligGoed willen we bijdragen aan het dichten van deze kloof. Iedereen verdient een veilige en comfortabele werkomgeving. En daarom is het juiste gebruik van PBM en bedrijfskleding essentieel. Daarnaast vinden we dat het draagvlak voor bewust veilig werken versterkt moet worden. Hierdoor worden de risico’s in de werkomgeving verlaagd.

Hoe doen we dat?
Van origine zijn wij een specialist in werkkleding, schoenen en PBM (Persoonlijke BeschermingsMiddelen). Dat zijn we meer dan 50 jaar! Door de jaren heen hebben wij ons dienstenpakket uitgebreid met ToolboxenPRO-account en PBM-scans.

Veiligheid, comfort & uitstraling

Onze producten beoordelen we aan de hand van 3 productwaarden: veiligheid, comfort en uitstraling. Drie belangrijke waarden waardoor werknemers gemotiveerd zijn om veilig aan de slag te gaan.